Thiết bị phát wifi Apple cực chuẩn

Apple Airport Extreme A1521 Gen 6

Apple Airport Extreme A1521 gen 6

Apple Airport Extreme A1521 Gen 6 • 802.11ac/b/g/n mimo 3x3:3
 • Dualband (simultaneous)
 • 1750mps
 • 4 Lan gigabyte
 • 1 usb port
 • Hỗ trợ print server, hdd box

Giá 1,500,000 VNĐ

Apple Airport Extreme A1408 Gen 5

Apple Airport Extreme A1408 gen 5

Apple Airport Extreme A1408 Gen 5 • 802.11a/b/g/n mimo 3x3:2
 • Dualband (simultaneous)
 • 4 Lan gigabyte
 • 1 usb port
 • Hỗ trợ print server, hdd box

Giá 1,400,000 VNĐ

Apple Airport Extreme A1354 Gen 4

Apple Airport Extreme A1354 gen 4

Apple Airport Extreme A1354 Gen 4 • 802.11a/b/g/n mimo 3x3:2
 • Dualband (simultaneous)
 • 4 Lan gigabyte
 • 1 usb port
 • Hỗ trợ print server, hdd box

Giá 1,200,000 VNĐ

Apple Airport Extreme A1301 Gen 3

Apple Airport Extreme A1301 gen 3

Apple Airport Extreme A1301 Gen 3 • 802.11a/b/g/n mimo 2x2:2
 • Dualband (simultaneous)
 • 4 Lan gigabyte
 • 1 usb port
 • Hỗ trợ print server, hdd box

Giá 1,000,000 VNĐ

Apple Airport Extreme A1143 Gen 2

Apple Airport Extreme A1143 gen 2

Apple Airport Extreme A1143 Gen 2
 • 802.11a/b/g/n mimo 3x3:2
 • 4 Lan gigabyte
 • 1 usb port
 • Hỗ trợ print server, hdd box

Giá 750,000 VNĐ

Apple Airport Extreme A1034

Apple Airport Extreme A1034

Apple Airport Extreme A1034 • 802.11b/g/ 
 • 2 Lan
 • 1 usb port
 • Hỗ trợ print server

Giá 400,000 VNĐ

MUA HÀNG: - HOTLINE: - Mr.Toàn -
Lên trên