AP wifi Aerohive chuẩn N 2 băng tần

Phát wifi Aerohive AP330

Wifi Aerohive AP330

 
Phát wifi Aerohive AP330
 • Tốc độ 450mbps
 • 6 anten ngầm
 • 1 lan Giga và 1 lan Poe
 • USB for 3G/4G Modem
 • 2 băng tần 5ghz và 2.4ghz
 • Mesh với Aerohive cùng mã
 

Giá 1,200,000 VNĐ

Phát wifi Aerohive AP350

Wifi Aerohive AP330

Phát wifi Aerohive AP350 • Tốc độ 450mbps
 • 6 anten rời hỗ trợ
 • 1 lan Giga và 1 lan Poe
 • USB for 3G/4G Modem
 • 2 băng tần 5ghz và 2.4ghz
 • Mesh với Aerohive cùng mã

Giá 1,600,000 VNĐ

Phát wifi Aerohive AP340

Wifi Aerohive AP340

 

 
Phát wifi Aerohive AP340 • Tốc độ 450mbps
 • 6 anten ngoài hỗ trợ
 • 1 lan Giga và 1 lan Poe
 • USB for 3G/4G Modem
 • 2 băng tần 5ghz và 2.4ghz
 • Mesh với Aerohive cùng mã

Giá 1,400,000 VNĐ

MUA HÀNG: - HOTLINE: - Mr.Toàn -
Lên trên